سنتز پرایمر و پروب

پرایمر تک رشته ای از جنس اسید نوکلئیک است که نقطه آغاز سنتز DNA توسط آنزیم DNA polymerase  است که در واکنش PCR تعیین کننده اصلی قطعه ای از DNA است که طی این واکنش تکثیر می شود. با توجه به حساسیت واکنش های PCR و نقش کلیدی PCR در انجام تحقیقات مهندسی ژنتیک دارای مرحله cloning ژن و یا آزمایشات تائید حضور  یک قطعه DNA خاص در انواع ژنوم، انتخاب توالی پرایمر اختصاصی برای یک ژن کاری تخصصی است و نیاز به تجربه و آگاهی زیادی دارد. گروه پیشگامان انتقال ژن  با داشتن کادر علمی، مجرب و با تجربه آمادگی دارد تا سفارشات شما را در مورد طراحی و سنتز پرایمرهای تخصصی توالی های اختصاصی پذیرا باشد.

با بهره گیری از این سرویس می توانید تمامی نیازهای خود برای یک پرایمر را برآورده سازید:

برخی از ویژگی های پرایمرهای سنتز شده توسط پیشگامان انتقال ژن:

  • قابلیت سفارش برای ستنز در 5 میزان مختلف (بر حسب OD)
  • امکان سنتز پرایمر با طول های مختلف
  • ارسال در کوتاهترین زمان
  • پرایمرها درکمترین غلظت نمک سنتز می شوند(Salt Free)  و به همین دلیل در اغلب موارد نیازی به خالص سازی مجدد (Purification) ندارند.
  • خالص سازی به روش OPC و به صورت رایگان انجام می شود.
  •  امکان خالص سازی (Purification) به روش های مختلف (HPLC, PAGE, …) و برای کاربردهای خاص و حساس با پرداخت هزینه اضافی مقدور است.
  • ارسال به شکل لیوفیلیزه در تیوب
  • ارسال برگه آنالیز
  • همچنین شما می توانید از طیف وسیع modification های موجود بهره مند گردید.

خواهشمند است فرم سنتز پرایمر را دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس زیر ایمیل نمایید:

                                                                    info@irgtp.com

?>