سنتز پپتید

سرویس سنتز پپتید پیشگامان انتقال ژن، پپتیدهای سنتزی با نشان ها، تغییرات، خلوص و مقدار متنوع را در کمترین زمان ممکن در اختیار شما قرار می دهد. پپتیدهایی بین 4 تا 70 اسید آمینه با پیشرفته ترین روش ها و دستگاه ها امکان پذیر است. این پپتیدهای سنتزی با استفاده از HPLC به صورت رایگان تخلیص می گردند. در پایان کروماتوگرام HPLC، برگه آنالیز mass spect. و گزارش سنتز برای شما ارسال خواهد شد.

  • واحد سنتز بر اساس تعداد اسید آمینه است.
  • سنتز پپتیدهایی با غلظت بالا، تخفیف اعمال خواهد شد.

 

 

اکنون با ما تماس بگیرید و پپتید مورد نظرتان را با هر میزان خلوص و غلظت با هزینه مناسب در زمان کم دریافت کنید.

?>