پیوندها و مراکز مرتبط

گروه پیشگامان انتقال ژن در راستای ارائه خدمات در زمینه های مختلف ژنتیک و بیوتکنولوژی با مراکز تحقیقاتی، انجمن های زیستی و شرکت های فعال در این زمینه همکاری های چند جانبه و گسترده ای برقرار کرده است تا بتوانیم با کار گروهی به اهداف از پیش تعیین شده همه گروه ها برسیم. در زیر لیست تعدادی از آن ها آمده است.

انجمن بیوتکنولوژی ایراناین موسسه غیردولتی در جهت توسعه

و گسترش فناوری مهم زیست فناوری تاسیس شده است و در زمینه

آموزش، تولید و تجاری سازی و پژوهش و فناوری فعالیت دارد.

 

 

انجمن ژنتیک ایراناین موسسه از قدیمی ترین نهادهای علمی  در کشور است که در شاخه های مختلف ژنتیک فعالیت دارد.

از مهمترین فعالیت های این انجمن می توان به آموزش، نظارت بر

فعالیت های حوزه ژنتیک، شناخت ذخایر توارثی و … اشاره نمود.

 

 

 انجمن ایمنی زیستی ایرانبه منظور گسترش و پیش برد ایمنی زیستی،  

توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و

پژوهشی در زمین های مرتبط با ایمنی زیستی تاسیس شده است.

 

 

 

موسسه جهانی حلال:  این موسسه وابسته به مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی 

اتاق اسلامی می باشد و به منظور گسترش فرهنگ حلال تاسیس شده است

و فعالیت های خود را در زمینه “فرهنگ سازی حلال”، “استاندارد سازی حلال“،

“مقررات سازی حلال”، “ساختار سازی حلال” و “تجاری سازی حلال” در بخش های

غذایی، دارویی، آرایشی- بهداشتی، پوشاک و خدمات حلال برنامه ریزی کرده است.

آزمایشگاه مرکز بیماری های خاص:  این آزمایشگاه که وابسته به بنیاد

بیماری های خاص می باشد با سرپرستی جناب آقای دکتر هوشمند فعالیت  

خود را معطوف به روش های سریع تشخیص بیماری های ژنتیکی و نقص های

متابولیسمی قبل و پس از زایمان کرده است.

 

 ShineGene Biotech:  این شرکت بیولوژی که در شانگهای چین قرار دارد ارائه دهنده خدمات در زمینه بیوتکنولوژی از قبیل سنتز ژن، سنتز پپتید، سنتز پروب و … می باشد.

?>