برگزاری دوره های کارآموزی خصوصی و نیمه خصوصی

 زیست شناسی و زیست فناوری به عنوان یکی از علوم پایه در سال های اخیر پیشرفت های شگرفی به خود دیده است.  گروه پیشگامان انتقال ژن با سابقه فراوان در امور آموزشی توجه ویژه ای به این حوزه داشته است. توجه به آموزش و افزایش توان علمی پژوهشگران جوان و دانشجویان از طریق انتقال دانش فنی و تجربیات محققان خود به آنها یکی از اهداف ویژه گروه پیشگامان انتقال ژن می باشد. بدین منظور برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای محققان علوم زیستی، بیوتکنولوژی، کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی در تهران و دیگر شهرستان ها، یکی از اولویت های مهم ما می باشد. این مرکز در کنار فعالیت های متنوعی که در حوزه های دیگر بیوتکنولوژی از قبیل ارائه خدمات زیست فناوری به دانشجویان، اساتید دانشگاهی، محققین  مراکز علمی و دانشگاهی دارد اقدام به برگزاری دوره های آموزشی عمومی و خصوصی در قالب کارگاه های آموزشی و کارآموزی با همکاری انجمن های بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران نموده است.

تلاش شده است با شناخت صحیح از نیازهای امروزی کشور و دانش آموختگان حوزه علوم زیستی و زیست فناوری، آموزش های عملی و تکنیک های فنی، همپای آموزش های علمی و تئوری ارایه گردد، تا بدینوسیله کارآموزان در پایان دوره، آموزش های کاربردی و مهارت های لازم در خصوص تکنیک های مورد نظر را فراگرفته و در فعالیت های علمی و حرفه ای خود به نحو احسن بکار گیرند.

در صورت تمایل به برگزاری این دوره ها در دانشگاه های خودتان، به منظور کاستن از هزینه ها، با بخش آموزش ما تماس بگیرید.

?>