کارآموزی یک هفته ای ملکولی

کارآموزی یک هفته ای ملکولی

کارآموزی یک هفته ای

روش های ملکولی و مهندسی ژنتیک

 با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران

سرفصل ها

– آموزش اصول الکتروفورز

– استخراج DNA پلاسمید از باکتری

– استخراج DNA ژنومی از سلول های باکتری و پوکاریوتی

– آموزش مبانی PCR

– بررسی مشکلات PCR

– آموزش طراحی پرایمر

– جداسازی یک ژن و کلونینگ آن در وکتور اختصاصی مناسب (هضم آنزیمی و لیگاسیون)

– انتقال وکتور نوترکیب به سلول باکتری

– تایید انتقال ژن با روش کلونی PCR

مزایا دوره:

– آموزش به صورت خصوصی و انجام تکنیک ها به صورت انفرادی و انجام تمامی تکنیک های ذکر شده با چندین تکرار جهت یادگیری کامل

– ارایه گواهی معتبر با ثبت مدت ساعت دوره کاراموزی زیر نظر انجمن بیوتکنولوژی ایران (قابل ارایه به عنوان رزومه پژوهشی و کاری در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تشخیصی)

– هماهنگی روز و ساعت آموزش و حضور در آزمایشگاه در طول دوره  با کاراموزان

– یادگیری تکنیک های مولکولی مورد نیاز جهت کاریابی در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی

– آموزش مستقیم دوره زیر نظر مستقیم سوپروایزر آزمایشگاه

پیشنهاد ویژه گروه پیشگامان انتقال ژن

با توجه به این که عدم انجام کارهای آزمایشگاهی در زمان های طولانی ممکن است منجر به فراموشی نکات آموزش داده شده گردد، پیشگامان انتقال ژن متعهد می گردد که 4 ماه پس از پایان دوره نسبت به مرور مجدد تکنیک های آزمایشگاهی بدون دریافت هزینه مجدد اقدام نماید تا کارآموزان عزیز بتوانند تکنیک های فوق را  برای یادگیری طولانی تر مجدداً تکرار نمایند.

طول دوره ی آموزشی:  یک هقته (از شنبه تا پنج شنبه)

 توجه :

با توجه به محدود بودن ظرفيت دوره، اولويت با کساني است که زودتر ثبت نام کرده باشند.  جهت کسب اطلاعات بيشتر فرم ثبت نام اولیه را تکمیل فرمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

?>