کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA از خون و بافی کت شرکت پیشگامان انتقال ژن برای جداسازی DNA ویروس، میتوکندری و ژنومی طراحی شده است. در این کیت از بافر لیز مخصوصی استفاده می شود که سلول ها را تخریب کرده و پروتئین ها را نیز دناتوره می کند. مهمترین حصوصیات کیت استخراج پلاسمید پیشگامان انتقال ژن عبارت است از:

  • استخراج حدود 5 تا 10 میکروگرم DNA با خلوص مناسب
  •  زمان بسیار کم حدود 25 دقیقه
  • بی نیاز از فنل و کلروفرم
  • انواع مختلفی از نمونه (خون، بافی کت، سلول کشت داده شده و حتی مخمر)

 

اطلاعات سفارش:

Cat. No. نوع کیت استخراج واحد قیمت (تومان)
DB10025 کیت استخراج DNA از خون (25 واکنشی) 500.000
DB10050 کیت استخراج DNA از خون (50 واکنشی) 900.000
DB10100 کیت استخراج DNA از خون (100 واکنشی) 1600.000

 

لازم به ذکر است که کیفیت این محصول تضمین شده می باشد و در صورت عدم کارکرد، قابل بازگشت می باشد.

?>