کیت استخراج DNA پلاسمیدی

کیت استخراج پلاسمید شرکت پیشگامان انتقال ژن برای جداسازی سریع پلاسمیدها از سلول های باکتریایی طراحی شده است. جداسازی بر اساس روش لیز قلیایی و با استفاده از RNase سبب به حداقل رساندن میزان آلودگی های RNA و DNA ژنومی شده است. استفاده از ستون های جاذب (spin column) سبب حدف فنل و در نتیجه افزایش ایمنی شده است. مهمترین حصوصیات کیت استخراج پلاسمید پیشگامان انتقال ژن عبارت است از:

  • استخراج حدود 10 میکروگرم DNA
  •  زمان مورد نیاز برای استخراج پلاسمید حدود 15 دقیقه
  • بی نیاز از فنل و کلروفرم
  • خلوص مناسب DNA استخراج شده

 

میزان پلاسمید استخراج شده بر اساس نوع سلول باکتری و نوع پلاسمید مورد نظر

E. coli Strains Plasmid Types  Cell Culture Volume Yield
DH5α (pBluescript (High copy 1.5 میلی لیتر 10-12 میکروگرم
DH5α pET32-a 1.5 میلی لیتر 7-9 میکروگرم
DH5α (pBR322 (low copy 1.5 میلی لیتر 4-5 میکروگرم
(BL21 (DE3 (pBluescript (High copy 1.5 میلی لیتر 7-9 میکروگرم
(BL21 (DE3 pET32-a 1.5 میلی لیتر 4-6 میکروگرم
(BL21 (DE3 (pBR322 (low copy 1.5 میلی لیتر 2-4 میکروگرم

 

اطلاعات سفارش:

Cat. No. نوع کیت استخراج واحد قیمت (تومان)
DV01025 کیت استخراج DNA پلاسمیدی از باکتری (25 واکنشی) 420.000
DV01050 کیت استخراج DNA پلاسمیدی از باکتری (50 واکنشی) 730.000
DV01100 کیت استخراج DNA پلاسمیدی از باکتری (100 واکنشی) 1300.000

 

لازم به ذکر است که کیفیت این محصول تضمین شده می باشد و در صورت عدم کارکرد، قابل بازگشت است. 

?>