کیت استخراج DNA کل از گیاه

کیت استخراج DNA کل از گیاه شرکت پیشگامان انتقال ژن برای جداسازی سریع DNA کل از انواع گیاهان طراحی شده است. با استفاده از این کیت، DNA کل از انواع بافت های تازه و منجمد شده استخراج می گردد. مهمترین خصوصیات کیت پیشگامان انتقال ژن عبارت است از:

  • روش ساده و سریع
  •  استخراج با کیفیت بالا به دلیل استفاده از ستون های جاذب DNA
  • بی نیاز از فنل و کلروفرم
  • خلوص مناسب DNA استخراج شده

 

اطلاعات سفارش:

Cat. No.

نوع کیت استخراج

واحد

قیمت (تومان)

DP07050

کیت استخراج DNA ژنومی گیاهی

(50 واکنشی)

600.000

DP07100

کیت استخراج DNA ژنومی گیاهی

(100 واکنشی)

1000.000

 

لازم به ذکر است که کیفیت این محصول تضمین شده می باشد و در صورت عدم کارکرد، قابل بازگشت می باشد.

?>