منوی اصلی
پشتیان آنلاین

خدمات آموزشی
  • همکاری و مشاوره در انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی (با نظر اساتید راهنما)
  • در اختیار قرار دادن فضا و امکانات آزمایشگاهی برای گذراندن پایان نامه های دانشجویی
  • برگزاری دوره های کارآموزی به صورت خصوصی و گروهی
نظر سنجی
مایل به شرکت در کدامیک از کارگاه های زیر می باشید؟
استخراج RNA و RT-PCR
بیان پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی پروکاریوتی و آنالیز پروتئین
انتقال ژن و بیان پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی مخمر
آشنایی با Western Blot و الیزا و کاربردهای آن
کشت بافت حیوانی و انسانی
مهندسی پروتئین و اصول جهش زایی هدفمند
اصول تخلیص پروتئین
کار با سلول های سرطانی
تشخیص بیماری های ویروسی با استفاده از روش های ملکولی
تشخیص بیماری های ژنتیکی با استفاده از روش های ملکولی
برنامه کارگاه های آموزشی پاییز 92

طراحی پرایمر برای PCR

در واکنش PCR پرایمرها، قطعه ای از DNA را که باید تکثیر شود، مشخص می کنند. پرایمرها معمولاً طولی بین 18 تا 25 نوکئوتید دارند و با اتصال به ابتدا و انتهای ژن باعث تکثیر آن می شوند. اولین گام در انجام یک واکنش موفق PCR، طراحی مناسب پرایمرها است که متناسب با نوع هدف طراحی می گردند. متخصصین گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) با طراحی انواع پرایمرها برای واکنش های مختلف PCR به شما کمک می کنند تا بتوانید با خیالی آسوده واکنش PCR خود را انجام دهید.توجه:
یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و ...) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.