خدمات کلونینگ و ساب کلونینگ

خدمات کلونینگ و ساب کلونینگ

گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) این سرویس را به منظور کاستن از انرژی و زمان شما فراهم آورده است تا شما را از ساب کلونینگ  های تکراری و وقت گیر رها کند. سرویس ساب کلونینگ ما برای هر پروژه اختصاصی انعطاف پذیر است. مواد مورد نیاز برای شروع کار می تواند DNA پلاسمیدی، کشت باکتریایی و یا محصول PCR باشد. برای دیگر موارد، لطفاً با سرویس مشتریان ما تماس حاصل فرمایید. زمان مورد نیاز برای انجام این سرویس بسته به ماهیت پروژه  حدوداً چهار هفته می باشد.

اطلاعات در مورد مراحل کار

مراحل انجام کار

زمان مورد نیاز

نکات مهم

طراحی پرایمر و سنتز

یک هفته

طراحی پرایمرهای اختصاصی برای PCR

بهینه سازی PCR

1 تا 2 هفته

این قیمت برای توالی های کمتر از 1kb است.

برای ژن های بزرگ تر که نیاز به تعیین توالی کامل دارند، به ازای هر 1kb طویل تر، 100.000 تومان هزینه بیشتر لازم است.

ساب کلونینگ

یک هفته

این قیمت برای ساب کلون ژن به وکتورهای تجاری می باشد. برای وکتورهای غیر تجاری با سرویس علمی ما تماس بگیرید.

تعیین توالی

یک هفته

تعیین توالی دو جهته با پرایمرهای فروارد و ریورس.

نمونه مورد نیاز برای کلونینگ

DNA پلاسمیدی و یا محیط کشت حاوی باکتری مورد قبول است. در مورد دیگر موارد می توانید با ما تماس بگیرید.

لطفاً دیگر موارد زیر را نیز تهیه فرمایید:

  • توالی کامل شامل ژن مورد نظر و وکتور
  • نقشه ژنتیکی و نوع مقاومت به آنتی بیوتیک نمونه و وکتور مورد نظرتان
  • توصیه می گردد برای انجام کارتان حداقل 2 میکروگرم DNA برای ما بفرستید. در صورتی که از محیط کشت باکتریایی استفاده می کنید باید به مقدار کافی از آن را ارسال فرمایید.

تحویل کار:

به طور معمول این سرویس ما بسته به پیچیدگی پروژه شما حدود 4 تا 5 هفته زمان نیاز دارد. بسته تحویلی به شما شامل موارد زیر می باشد:

  • میکروگرم از وکتور مورد نظر شما که حاوی ژن دلخواه می باشد.
  • کروماتوگرام مربوط به توالی شما که ژن را نیز پوشش می دهد (نسخه الکترونیکی).
  • نقشه ژنتیکی پلاسمید دارای ژن (نسخه الکترونیکی).

خدمات مرتبط با این سرویس

  • سرویس از ژن تا پروتئین در باکتری
  • سرویس از ژن تا پروتئین در مخمر

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>