درباره پیشگامان انتقال ژن

گستردگی و حجم کاری زیاد در هنگام آزمایش ها سبب گردیده برخی شرکت های خصوصی در بسیاری از نقاط دنیا با هدف ساده کردن پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی برای محققان تشکیل گردند.

گروه پژوهشی و دانش بنیان پیشگامان انتقال ژن (GTP) با هدف تسهیل پروژه های تحقیقاتی محققان و دانشجویان ایرانی از سال 1389 شکل گرفته است. توانایی محققان ما سبب صرفه جویی در زمان و حتی هزینه های مربوط به پروژه تحقیقاتی شما می گردد. پیشگامان انتقال ژن بعنوان اولین گروه ارائه دهنده خدمات اختصاصی در زمینه خدمات بیوتکنولوژی در ایران مفتخر است که اعلام کند متخصصان ما قادرند در کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، پروژه تحقیقاتی شما را از نقطه آغاز تا انتها به انجام برسانند. تجربه و توانایی پیشگامان انتقال ژن سبب گردیده بتوانیم خدمات متنوعی را به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، بیوتکنولوژی و شرکت های داروسازی ارائه دهیم. عمده ترین این خدمات شامل انجام طراحی و سنتز ژن، کلونینگ، بیان پروتئین ها، خدمات در زمینه جهش زایی و مهندسی پروتئین می باشد.

خدمات و محصولات پیشگامان انتقال ژن

همکاران ما

?>