برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی:

یکی از اهداف گروه پیشگامان انتقال ژن توجه به آموزش و افزایش توان علمی پژوهشگران جوان و دانشجویان از طریق انتقال دانش فنی و تجربیات محققان خود به آنها می باشد. بدین منظور برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای محققان علوم زیستی، بیوتکنولوژی، کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی در تهران و دیگر شهرستان ها، یکی از اولویت های مهم ما می باشد. گروه پیشگامان انتقال ژن به منظور کاستن از هزینه های تمام شده برای علاقه مندانی که در دیگر شهر های ایران به غیر از تهران زندگی می کنند، با همکاری انجمن های  بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران  اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در اقصی نقاط کشور نموده است. مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در سراسر ایران که مایل به برگزاری چنین دوره های آموزشی در محل خود می باشند، می توانند با گروه علمی ما تماس حاصل فرمایند.

کارگاه های قابل برگزاری توسط گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن:

 • آشنایی با روش های تحقیق و پژوهش
 • یادگیری اصول مقاله نویسی
 • آشنایی و کار با نرم افزار SPSS
 • آشنایی با کاربردهای EndNote
 • بیوانفورماتیک (DNA & RNA)
 • بیوانفورماتیک (Protein)
 • کلونینگ ملکولی و ترانسفورماسیون باکتری
 • اصول PCR و الکتروفورز
 • طراحی پرایمر و کار با نرم افزار Oligo
 • کشت باکتری و انتقال ژن به باکتری
 • استخراج DNA از انواع سلول های پروکاریوتی، یوکاریوتی و ویروسی
 • استخراج RNA و RT-PCR
 • آشنایی با اصول Real Time PCR
 • بیان پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی پروکاریوتی و آنالیز پروتئین
 • بیان پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی مخمر
 • اصول تخلیص پروتئین
 • آشنایی با Western Blot
 • کشت بافت حیوانی و انسانی
 • مارکرهای ملکولی
 • الیزا و کاربردهای آن
 • مهندسی پروتئین و اصول جهش زایی هدفمند
 • سنتز نانو ذرات
 • تثبیت آنزیم بر روی نانوذرات
?>