بهینه سازی و انجام واکنش های PCR

واکنش PCR

امروزه واکنش PCR متداول ترین و غیر قابل اجتناب ترین تکنیکی است که در علوم بیولوژی مولکولی، پزشکی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. در اصل با استفاده از واکنش PCR می توان از یک یا چند ملکول DNA میلیون نسخه جدید تکثیر نمود. در عمل واکنش PCR به دلایل مختلفی می تواند دچار خطا شود که علت اصلی آن حساسیت بالای این واکنش می باشد. گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) با بهینه سازی و انجام انواع واکنش های PCR برای شما این امکان را فراهم می کند تا بتوانید در کمترین زمان و با کمترین هزینه بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای، در پروژه های مختلف محصول واکنش PCR مدنظر خود را در اختیار داشته باشید.  شما می توانید از مشاوره متخصصین ما در زمینه انجام انواع مختلف PCR استفاده کنید.

انواع PCR

– Splicing Overlapping Extension PCR (SOE PCR)

– Hot Start PCR

– Nested PCR

– Touchdown PCR

– RT PCR

 

 

 یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>