کارآموزی تکنیک های ملکولی در تابستان 93

کارآموزی یک ماهه

مهندسی ژنتیک و بیان پروتیین نوترکیب با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران

سرفصل ها

– آموزش اصول الکتروفورز

– استخراج DNA پلاسمید از باکتری

– استخراج DNA ژنومی از سلول های یوکاریوتی

– آموزش مبانی PCR

– بررسی مشکلات PCR

– آموزش طراحی پرایمر

– جداسازی یک ژن و کلونینگ آن در وکتور اختصاصی مناسب (هضم آنزیمی و لیگاسیون)

– انتقال وکتور نوترکیب به سلول باکتری

– تایید انتقال ژن با روش کلونی PCR

– آشنایی با اصول بیان پروتئین در سیستم پرویوکاریوتی

– بیان یک پروتئین نوترکیب در باکتری

– تعیین غلظت یک پروتئین با روش برد فورد

– بررسی کیفی بیان پروتئین نوترکیب بر روی ژل SDS-PAGE

مزایا دوره:

–         آموزش به صورت خصوصی و انجام تمامی تکنیک ها به صورت انفرادی و به انجام تمامی تکنیک های ذکر شده با تکرار زیاد جهت یادگیری کامل

–         ارایه گواهی معتبر با ثبت مدت ساعت دوره کاراموزی زیر نظر انجمن بیوتکنولوژی ایران (قابل ارایه به عنوان رزومه پژوهشی و کاری در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تشخیصی)

–         هماهنگی روز و ساعت آموزش و حضور در آزمایشگاه در طول دوره  با کاراموزان

–         یادگیری تکنیک های مولکولی مورد نیاز جهت کاریابی در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی

–         آموزش مستقیم دوره زیر نظر مستقیم سوپروایزر آزمایشگاه

طول دوره ی آموزشی:  یک ماه(چهار هفته)

 توجه :

با توجه به محدود بودن ظرفيت دوره، اولويت با کساني است که زودتر ثبت نام کرده باشند.  جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 02144498298 تماس بگیرید و یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:

info@irgtp.com

?>