کیت ریکاوری DNA از ژل آگاروز

کیت ریکاوری DNA از ژل آگاروز شرکت پیشگامان انتقال ژن کیتی دو منظوره است که برای بازیابی و یا تغلیض قطعات DNA با اندازه های مختلف (از 70 تا 20 هزار جفت باز) از ژل آگاروز و یا واکنش های آنزیمی طراحی شده است. این کیت همچنین برای خالص سازی محصول PCR یا همان PCR Clean up نیز قابل استفاده است. برخی از ویژگی های این کیت در زیر آمده است:

  • قابل استفاده برای قطعات DNA با اندازه های مختلف
  • قابل استفاده برای PCR product clean up
  • بازیابی تا 80 درصد از ژل آگاروز و 95 درصد برای PCR Clean up
  • زمان بسیار کوتاه برای کل واکنش (حدود 10 دقیقه)

 

اطلاعات سفارش

Cat. No.

نوع کیت استخراج

واحد

قیمت (تومان)

DR02025

کیت جداسازی DNA از روی ژل آگاروز

(25 واکنشی)

480.000

DR02050

کیت جداسازی DNA از روی ژل آگاروز

(50 واکنشی)

900.000

DR02100

کیت جداسازی DNA از روی ژل آگاروز

(100 واکنشی)

1600.000

DC08025

کیت تخلیص محصول PCR (PCR Clean up)

(25 واکنشی)

275.000

DC08050

کیت تخلیص محصول PCR (PCR Clean up)

(50 واکنشی)

475.000

DC08100

کیت تخلیص محصول PCR (PCR Clean up)

(100 واکنشی)

800.000

 

لازم به ذکر است که کیفیت این محصول تضمین شده می باشد و در صورت عدم کارکرد، قابل بازگشت می باشد.

?>