استخراج DNA و RNA

اولین مرحله در هر تحقیقی برای شناخت تفاوت های میان دو ارگانیسم، استخراج اسیدهای نوکلئیک آن ها می باشد. استخراج DNA و RNA با غلظت بالا که مورد نیاز بسیاری از پروژه های زیستی می باشد، در برخی موارد وقت گیر و دشوار است. پروتوکول های مورد استفاده توسط محققان پیشگامان انتقال ژن امکان استخراج با کیفیت بالا از هر نمونه اولیه (سلول های خون، سرم، بافت جانوری و گیاهی، باکتری و ویروس) را برای اهداف شما فراهم می سازد. از دیگر امکانات ما می توان به تعیین دقیق غلظت اسید نوکلئیک استخراج شده با استفاده از نانودراپ اشاره کرد.

سرویس استخراج اسیدهای نوکلئیک پیشگامان انتقال ژن فاکتورهای زیر را تضمین می کند:

  • کیفیت بالا
  • قابل اعتماد
  • هزینه کم

سرویس استخراج اسیدهای نوکلئیک برای هر یک از نمومه های زیر قابل اجرا می باشد:

  1.  بافت های انسانی و جانوری
  2.  نمونه های خون
  3. بافت های گیاهی
  4. نمونه های میکروبی
  5. نمونه های محیطی و غذایی

لازم به ذکر است که هزینه استخراج اسیدهای نوکلئیک از یک سلول با افزایش تعداد نمونه های شما کاهش پیدا خواهد کرد. برای کسب اطلاعات در مورد قیمت استخراج هر نمونه، با ما تماس بگیرید.

 

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>